SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
"Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић", Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

Одлука о оснивању средње школе

Обавештења | 19.01.2023.

Одлуком Владе Републике Србије од 19. јануара 2023. године, основана је Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици.

Такође, Одлуком Владе Школа је одређена као школа од посебног интереса за Републику Србију.
Школа ће обављати делатност у области средњег образовања и васпитања, а будући ученици Средње школе унутрашњих послова ће се школовати за образовни профил полицајац, у трајању од четири године.

Министарство унутрашњих послова ће ученицима уписаним у Школу обезбедити смештај и исхрану у интернату, уџбенике, школски прибор, одећу, обућу и другу опрему неопходну за боравак у Школи.

Упис у Средњу школу унутрашњих послова вршиће се на основу конкурса који ће бити објављен на интернет страници Министарства просвете, Министарства унутрашњих послова и Средње школе унутрашњих послова.

Последња генерација некадашње Средње школе унутрашњих послова завршила је школовање 2009. године, тако да ћемо поново, после 18 година имати конкурс и пријем ученика у СШУП. Планирано је да конкурс буде расписан 3. априла ове године.

Пријаву на конкурс родитељ, односно други законски заступник кандидата подноси на обрасцу пријаве, уз осталу документацију у полицијској станици по месту пребивалишта, или непосредно у Средњој школи унутрашњих послова, (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.ssup.edu.rs).

Одлука о оснивању средње школе унутрашњих послова