SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
"Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић", Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

Историјат школе

Школска зграда Средње школе унутрашњих послова у Сремској Каменици„ саграђена је 1848. године, као „Кадетска школа" за потребе школовања војних полицијских кадрова Аустријске царевине. Својом површином, од око 7.000 квадратних метара и спратношћу, спада у групу највећих објеката саграђених у то време на територији Новог Сада.

Око објекта је уређен парк, површине од око 16 хектара. Зграда је изграђена у стилу романтизма и сачувана у изворном облику, али аутор пројекта за сада није познат. Такву зграду аустријске власти су користиле током читавог 19. века. 
Одмах по изградњи, у њој је смештена Војна пионирска школа Аустроугарске царевине.

Од 1869. до 1895. године, зграда је служила као фабрика свиле и као „Војарна за финанце", а од 1895. године ту се из Осијека усељава такозвано „Кадетско училиште", које је радило све до пропасти Аустроугарске царевине. После стварања Краљевине Југославије зграда постаје државна својина и у њој се све до 1941. године, налазила жандармеријска школа, у којој су се школовали официри, подофицири и жандарми. 
Током завршних ратних операција у Другом светском рату, ту је била стационирана партизанска болница, а затим и школа за подофицире КНОЈ-а.

Школовање милиције

Од 1946. до 1955. године у овом здању су се школовали официри и подофицири Министарства унутрашњих послова ФНРЈ. Државни Секретаријат унутрашњих послова ФНРЈ 1955. године одлучује да Официрска школа престане са радом, а да се уместо ње формира Школа за командире станица за потребе целе државе.
Ова школа је укинута 1959. године, а уместо ње се формирала Школа за подофицире Народне милиције, која је постојала све до 1964. године.
Од 1964. до 1967. године, зграду је, са комплетним инвентаром, преузео Републички секретаријат унутрашњих послова СР Србије и у њој формирао Стручну школу милиције за школовање приправника милиције.

Средња школа унутрашњих послова

Скупштина СР Србије, на свом заседању 12. јула 1967. године, донела је и усвојила Закон о Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици, и она је постала центар за школовање и обуку кадрова јавне безбедности.

Први питомци

Септембра те године уписани су питомци прве класе. Програм је, од почетка, обухватао и општеобразовне и стручне предмете „Ђацима је било омогућено да науче све оно што је потребно милиционару. 

Промене

Реформе образовања у земљи, утицале су и на промене у нашој школи. У току школовања 9. класе, прешло се са четворогодишњег на двогодишњи систем. Првих 9 одељења ове генерације уписано је 1975. године. Када су они завршили други разред, 1977, примљено је још неколико одељења, по новом, двогодишњем програму. Тако је други део 9. класе завршио овде 3. и 4. разред. По такозваном „усмереном образовању", које је трајало две године, школовале су се све генерације до 1988. Тада је уписана 21. класа, поново на четири године.
Целокупан образовни рад у Школи одвијао се у складу са образовним системом Министарства просвете за средње школе, по Наставном плану и програму за општеобразовне и стручне предмете.
Током четворогодишњег школовања учило се 15 општеобразовних предмета: Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески или немачки), Историја, Географија, Физика, Хемија, Биологија, Математика, Рачунарство и информатика, Социологија, Филозофија, Опште физичко образовање, Музичка култура, Ликовна култура и Одбрана и заштита.
Општестручних предмета је било девет: Увод у право, Кривично право, Кривично-процесно право, Управно право, Информатика у ОУП-у, Прва помоћ и судска медицина, Устав и права грађана, Психологија и Дактилографија.
Поред ових, ученици СШУП-а изучавали су и шест ужестручних предмета: Правила службе у органима ОУП-а, Безбедност саобраћаја, Криминалистику, Државну безбедност, Систем веза МУП-а и Специјално физичко образовање.
У оквиру реформских процеса у Министарству унутрашњих послова 2002. године измењен је Наставни план и програм СШУП-а  у законски дозвољеним оквирима. С обзиром на условну проходност ученика за упис на цивилне факултете и с поштовањем минималног плана општег образовања, планови стручних предмета су редиговани и повећан је број часова практичне наставе да би се подигао ниво стручних компетенција. 
Доношењем Закона о полицији 2005. године и његовим ступањем на снагу, настављен је процес реформе полицијског образовања све до 2007. године, када је донесен нови Наставни план и програм основне полицијске обуке и уписана у Центар за основну полицијску обуку, прва класа полазника. Центар за основну полицијску обуку основан је 2007. године као организациона јединица Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку.
Од оснивања Центра за основну полицијску обуку до данашњег дана, основну полицијску обуку је завршило више од 7000 полазника, који су по завршетку основне полицијске обуке засновали радни однос у Министарству унутрашњих послова, на радним местима овлашћеног службеног лица, са средњом школом.

Изван учионица - ван наставе

Школа ученицима пружа много могућности за бављење различитим спортовима, музиком, сликањем, глумом, фотографијом, новинарством… Више од 75% ученика учествовало је у раду секција.

У кругу Школе

Школску зграду је првобитно окруживао парк од скоро 16 хектара. Данас се на нешто више од 14 хектара налази мноштво пратећих објеката.
Реконструисани су интернати, опремљене су учионице, некадашња сала за опште-физичко образовање преуређена је у савремено опремљен простор за практичну обуку (тактичка кућа)

Хиљаде ђака
Од оснивања, (1967. године), до 2009. године, када је завршила последња генерација ученика 38. класе, Средњу школу унутрашњих послова у Сремској Каменици завршило је више од 14500 ученика.
Одлуком Владе Републике Србије 05 број 02-461/2023 од 19. јануара 2023. године, основана је Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици.

Такође, Одлуком 05 број 611-460/2023 од 19. јануара 2023. године, Средња школа унутрашњих послова „Јаков Ненадовић” у Сремској Каменици, одређена је као средња школа од посебног интереса за Републику Србију.

Нови лого Средње школе унутрашњих послова комбинује елементе лога Министарства унутрашњих послова и грба Јакова Ненадовића, првог министра унутрашњих послова. Лого се састоји од два штита у којима се налазе елементи грба Јакова Ненадовића, са 4 слова „С“ и натписом назива средње школе унутрашњих послова.

Лого средње школе унутрашњих послова представља сједињене традиције и савремености. Следимо пут Јакова Ненадовића.