SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
"Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић", Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

Документа

  • Одлука о оснивању средње школе унутрашњих пословаОдлука о оснивању средње школе унутрашњих послова
  • Одлука о одређивању средње школе од посебног интересаОдлука о одређивању средње школе од посебног интереса
  • Статут Средње школе унутрашњих пословаСтатут Средње школе унутрашњих послова
  • Правилник о упису ученика у средњу школуПравилник о упису ученика у средњу школу