SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
"Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић", Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

Процес уписа

Обавештења | 24.03.2023.

Право учешћа на конкурсу има кандидата који испуњава следеће услове:

  1. има држављанство Републике Србије; 
  2. има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс за упис у школу; 
  3. има мање од 17 година почев од 1. септембра школске године у којој уписује први разред школе (кандидати који су рођени после 31. августа 2006. године); 
  4. да се против кандидата не води кривични поступак, односно да му није изречена васпитна мера или казна малолетничког затвора;
  5. да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности и безбедносне услове, за стицање образовања.

Кандидат који се пријави на конкурс, уколико испуњава услове предвиђене конкурсом, биће позван у Средњу школу унутрашњих послова на пријемни испит.

Поступак избора кандидата спроводи Комисија за избор кандидата за ученике Средње школе унутрашњих послова.

Пријемни испит за упис у Школу, састоји се из четири дела: општег лекарског прегледа, провере базично моторичког статуса, психолошке селекције и специјалистичког лекарског прегледа.
Пријемни испит траје три дана, у зависности од резултата остварених првог, односно другог дана (пријемни испит се прва два дана реализује у СШУП, а трећи дан у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду).

Сваки појединачни део пријемног испита кандидата је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме, за тај део пријемног испита.

Кандидати који су са успехом прошли пријемни испит у Школи, могу да остваре максимално 200 бодова, који се сабирају са бројем бодова који су кандидати остварили на основу успеха у 6, 7. и 8. разреду основне школе (максимално 60 бодова), на завршном испиту у основној школи (максимално 40 бодова)  и бодови остварени на такмичењима (максимално 24 бода), та тако максималан број бодова кандидата је 324.

На основу оствареног укупног броја бодова сачиниће се ранг листа кандидата, при чему први кандидат на ранг листи има највећи број бодова, а последњи кандидат најмањи број бодова.
Кандидат који није испунио било који од услова конкурса, односно који није задовољио утврђене критеријуме било ког дела пријемног испита, не рангира се.

На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидат у Школу доноси Комисија.
По доношењу одлуке о пријему кандидата, у року од 15 дана врши се упис ученика непосредно у Средњој школи унутрашњих послова у Сремској Каменици.

Почетак школске 2023/2024. године, планиран је као и за друге средње школе у Републици Србији 1. септембра.

Важно је напоменути да сви ученици који заврше Средњу школу унутрашњих послова стичу могућност заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова, у складу са Законом. Такође, кандидат за упис у први разред Средње школе унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ у Сремској Каменици, његов родитељ односно други законски заступник, има право да изрази опредељења за даље школовање, односно да попуни “листу жеља„.

Правилник о упису ученика у средњу школу