SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
"Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић", Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

Критеријуми уписа

Обавештења | 27.03.2023.

Општи лекарски преглед


Општи лекарски преглед обухвата:
1) Личну анамнезу;
2) Увид у Извод из здравственог картона;
3) Антропометријска мерења (мерење телесне тежине и одређивање BMI);
4) Физикални преглед кардиоваскуларног система;
5) Физикални преглед респираторног система;
6) Физикални преглед локомоторног апарата;
7) Груба процена стања чула (вид и слух);
8) Општа инспекција: изглед, понашање, говор, постојање тикова и невољних покрета, оштећења на површини и испод коже и друго значајно одступање од прописаног личног изгледа полицијског службеника.
Критеријуми и мерила за оцењивање здравствене способности на општем лекарском прегледу дефинисани су Листом морбозних стања.
Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова утврђује Листу морбозних стања према којој се оцењује здравствена способност за упис у СШУП.
На општем лекарском прегледу оцена не задовољава се доноси уколико се утврди постојање болести/стања дефинисаних Листом морбозних стања, а које су контраиндиковане за упис у средњу школу.

Психолошка селекција

Психолошка селекција подразумева процену когнитивног и личносног домена, и врши се психометријским тестовима и интервјуом.
Психолошка селекција се спроводи у две фазе:

 1. психолошко тестирање;
 2. психолошки интервју.

Кандидати који су положили психометријски тест упућују се на психолошки интервју, а кандидати који нису положили психометријски тест не пролазе у даљи процес селекције.
Психолошки критеријуми за потребе селекције јесу:

 1. Интелектуална ефикасност – процена когнитивних способности у актуелном тренутку (минимално просечна вредност у постигнућу на тестовима);
 2. Личносни показатељи емоционалне стабилности, зрелости и социјалне адаптираности у складу са узрастом (одсуство негативних индикатора).

Кандидати ће на психолошком интервјуу бити распоређени у четири категорије и то:

 1. Категорију I – кандидати који су у потпуности задовољили критеријуме - 4 поена;
 2. Категорију II – кандидати који су задовољили критеријуме - 3 поена;
 3. Категорију III – кандидати који су задовољили минимум захтева - 2 поена;
 4. Категорију IV – кандидати који нису задовољили критеријуме и који не пролазе у даљи процес селекције – 1 поен.

Провера базично-моторичког статуса:


Провером базично-моторичког статуса процењују се:

 1. издржљивост у снази руку и раменог појаса (тест репетитивне снаге руку и раменог појаса, у времену од 30 секунди);
 2. издржљивост у снази мишића прегибача трупа (тест прегибање трупа, у трајању од 30 секунди);
 3. експлозивност у снази мишића доњих екстрeмитета (тест скок у даљ из места);
 4. аеробни потенцијал организма (тест трчање 800 метара);
 5. едукативни моторички потенцијал – координација руку и ногу (тест слалом са три лопте).

Сваки тест процене базично-моторичког статуса вреднује се од 0 до 5 поена, при чему укупни максимални број поена износи 25.
Оцену не задовољава добија кандидат који укупно освоји 7 или мање поена, односно кандидат који на било ком делу провере базично-моторичког статуса освоји 0 поена.

Специјалистички лекарски преглед


Специјалистички лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова.
Критеријуми и мерила за оцењивање здравствене способности на специјалистичком лекарском прегледу дефинисани су Листом морбозних стања.

НАПОМЕНА:
Препорука је да кандидати долазе на пријемни испит у СШУП, односно другу установу у којој се спроводи одређени део пријемног испита у пратњи родитеља/другог законског заступника, и том приликом су дужни да донесу ђачку књижицу са овереном фотографијом.
Путне трошкове, трошкове лекарског прегледа и трошкове и организацију боравка у току процеса пријемног испита сносе кандидати.

Критеријуми уписа - документ