SSUP.EDU.RSSrednja škola unutrašnjih poslova
„Jakov Nenadović"
Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović”, Železnička 22, 21208 Sremska Kamenica

Kriterijumi upisa

Obaveštenja | 27.03.2023.

Opšti lekarski pregled


Opšti lekarski pregled obuhvata:
1) Ličnu anamnezu;
2) Uvid u Izvod iz zdravstvenog kartona;
3) Antropometrijska merenja (merenje telesne težine i određivanje BMI);
4) Fizikalni pregled kardiovaskularnog sistema;
5) Fizikalni pregled respiratornog sistema;
6) Fizikalni pregled lokomotornog aparata;
7) Gruba procena stanja čula (vid i sluh);
8) Opšta inspekcija: izgled, ponašanje, govor, postojanje tikova i nevoljnih pokreta, oštećenja na površini i ispod kože i drugo značajno odstupanje od propisanog ličnog izgleda policijskog službenika.
Kriterijumi i merila za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti na opštem lekarskom pregledu definisani su Listom morboznih stanja.
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova utvrđuje Listu morboznih stanja prema kojoj se ocenjuje zdravstvena sposobnost za upis u SŠUP.
Na opštem lekarskom pregledu ocena ne zadovoljava se donosi ukoliko se utvrdi postojanje bolesti/stanja definisanih Listom morboznih stanja, a koje su kontraindikovane za upis u srednju školu.

Psihološka selekcija

Psihološka selekcija podrazumeva procenu kognitivnog i ličnosnog domena, i vrši se psihometrijskim testovima i intervjuom.
Psihološka selekcija se sprovodi u dve faze:

 1. psihološko testiranje;
 2. psihološki intervju.

Kandidati koji su položili psihometrijski test upućuju se na psihološki intervju, a kandidati koji nisu položili psihometrijski test ne prolaze u dalji proces selekcije.
Psihološki kriterijumi za potrebe selekcije jesu:

 1. Intelektualna efikasnost – procena kognitivnih sposobnosti u aktuelnom trenutku (minimalno prosečna vrednost u postignuću na testovima);
 2. Ličnosni pokazatelji emocionalne stabilnosti, zrelosti i socijalne adaptiranosti u skladu sa uzrastom (odsustvo negativnih indikatora).

Kandidati će na psihološkom intervjuu biti raspoređeni u četiri kategorije i to:

 1. Kategoriju I – kandidati koji su u potpunosti zadovoljili kriterijume - 4 poena;
 2. Kategoriju II – kandidati koji su zadovoljili kriterijume - 3 poena;
 3. Kategoriju III – kandidati koji su zadovoljili minimum zahteva - 2 poena;
 4. Kategoriju IV – kandidati koji nisu zadovoljili kriterijume i koji ne prolaze u dalji proces selekcije – 1 poen.

Provera bazično-motoričkog statusa:


Proverom bazično-motoričkog statusa procenjuju se:

 1. izdržljivost u snazi ruku i ramenog pojasa (test repetitivne snage ruku i ramenog pojasa, u vremenu od 30 sekundi);
 2. izdržljivost u snazi mišića pregibača trupa (test pregibanje trupa, u trajanju od 30 sekundi);
 3. eksplozivnost u snazi mišića donjih ekstremiteta (test skok u dalj iz mesta);
 4. aerobni potencijal organizma (test trčanje 800 metara);
 5. edukativni motorički potencijal – koordinacija ruku i nogu (test slalom sa tri lopte).

Svaki test procene bazično-motoričkog statusa vrednuje se od 0 do 5 poena, pri čemu ukupni maksimalni broj poena iznosi 25.
Ocenu ne zadovoljava dobija kandidat koji ukupno osvoji 7 ili manje poena, odnosno kandidat koji na bilo kom delu provere bazično-motoričkog statusa osvoji 0 poena.

Specijalistički lekarski pregled


Specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kriterijumi i merila za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti na specijalističkom lekarskom pregledu definisani su Listom morboznih stanja.

NAPOMENA:
Preporuka je da kandidati dolaze na prijemni ispit u SŠUP, odnosno drugu ustanovu u kojoj se sprovodi određeni deo prijemnog ispita u pratnji roditelja/drugog zakonskog zastupnika, i tom prilikom su dužni da donesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom.
Putne troškove, troškove lekarskog pregleda i troškove i organizaciju boravka u toku procesa prijemnog ispita snose kandidati.

Kriterijumi upisa - dokument