SSUP.EDU.RSSrednja škola unutrašnjih poslova
"Jakov Nenadović"
Srednja škola unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović", Železnička 22, 21208 Sremska Kamenica
Istorijat škole

Istorijat škole

Školska zgrada Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici„ sagrađena je 1848. godine, kao „Kadetska škola" za potrebe školovanja vojnih policijskih kadrova Austrijske carevine. Svojom površinom, od oko 7.000 kvadratnih metara i spratnošću, spada u grupu najvećih objekata sagrađenih u to vreme na teritoriji Novog Sada.

Oko objekta je uređen park, površine od oko 16 hektara. Zgrada je izgrađena u stilu romantizma i sačuvana u izvornom obliku, ali autor projekta za sada nije poznat. Takvu zgradu austrijske vlasti su koristile tokom čitavog 19. veka. Odmah po izgradnji, u njoj je smeštena Vojna pionirska škola Austrougarske carevine.

Od 1869. do 1895. godine, zgrada je služila kao fabrika svile i kao „Vojarna za finance", a od 1895. godine tu se iz Osijeka useljava takozvano „Kadetsko učilište", koje je radilo sve do propasti Austrougarske carevine. Posle stvaranja Kraljevine Jugoslavije zgrada postaje državna svojina i u njoj se sve do 1941. godine, nalazila žandarmerijska škola, u kojoj su se školovali oficiri, podoficiri i žandarmi.

Logo srednje škole unutrašnjih poslova predstavlja sjedinjene tradicije i savremenosti. Sledimo put Jakova Nenadovića.  

U krugu Škole

Školsku zgradu je prvobitno okruživao park od skoro 16 hektara. Danas se na nešto više od 14 hektara nalazi mnoštvo pratećih objekata.
Rekonstruisani su internati, opremljene su učionice, nekadašnja sala za opšte-fizičko obrazovanje preuređena je u savremeno opremljen prostor za praktičnu obuku (taktička kuća)
Hiljade đaka

Od osnivanja, (1967. godine), do 2009. godine, kada je završila poslednja generacija učenika 38. klase, Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici završilo je više od 14500 učenika.

Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 02-461/2023 od 19. januara 2023. godine, osnovana je Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović“ u Sremskoj Kamenici.
Takođe, Odlukom 05 broj 611-460/2023 od 19. januara 2023. godine, Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović” u Sremskoj Kamenici, određena je kao srednja škola od posebnog interesa za Republiku Srbiju.

U krugu Škole