SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
"Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић", Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

Средња школа унутрашњих послова - промене

Вести | 09.03.2023.

Први питомци

Септембра те године уписани су питомци прве класе. Програм је, од почетка, обухватао и општеобразовне и стручне предмете „Ђацима је било омогућено да науче све оно што је потребно милиционару. 

Промене

Реформе образовања у земљи, утицале су и на промене у нашој школи. У току школовања 9. класе, прешло се са четворогодишњег на двогодишњи систем. Првих 9 одељења ове генерације уписано је 1975. године. Када су они завршили други разред, 1977, примљено је још неколико одељења, по новом, двогодишњем програму. Тако је други део 9. класе завршио овде 3. и 4. разред. По такозваном „усмереном образовању", које је трајало две године, школовале су се све генерације до 1988. Тада је уписана 21. класа, поново на четири године.

Целокупан образовни рад у Школи одвијао се у складу са образовним системом Министарства просвете за средње школе, по Наставном плану и програму за општеобразовне и стручне предмете.
Током четворогодишњег школовања учило се 15 општеобразовних предмета: Српски језик и књижевност, Страни језик (енглески или немачки), Историја, Географија, Физика, Хемија, Биологија, Математика, Рачунарство и информатика, Социологија, Филозофија, Опште физичко образовање, Музичка култура, Ликовна култура и Одбрана и заштита.

Општестручних предмета је било девет: Увод у право, Кривично право, Кривично-процесно право, Управно право, Информатика у ОУП-у, Прва помоћ и судска медицина, Устав и права грађана, Психологија и Дактилографија.

Поред ових, ученици СШУП-а изучавали су и шест ужестручних предмета: Правила службе у органима ОУП-а, Безбедност саобраћаја, Криминалистику, Државну безбедност, Систем веза МУП-а и Специјално физичко образовање.

У оквиру реформских процеса у Министарству унутрашњих послова 2002. године измењен је Наставни план и програм СШУП-а  у законски дозвољеним оквирима. С обзиром на условну проходност ученика за упис на цивилне факултете и с поштовањем минималног плана општег образовања, планови стручних предмета су редиговани и повећан је број часова практичне наставе да би се подигао ниво стручних компетенција. 

Доношењем Закона о полицији 2005. године и његовим ступањем на снагу, настављен је процес реформе полицијског образовања све до 2007. године, када је донесен нови Наставни план и програм основне полицијске обуке и уписана у Центар за основну полицијску обуку, прва класа полазника. Центар за основну полицијску обуку основан је 2007. године као организациона јединица Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку.

Од оснивања Центра за основну полицијску обуку до данашњег дана, основну полицијску обуку је завршило више од 7000 полазника, који су по завршетку основне полицијске обуке засновали радни однос у Министарству унутрашњих послова, на радним местима овлашћеног службеног лица, са средњом школом.