SSUP.EDU.RSSrednja škola unutrašnjih poslova
"Jakov Nenadović"
Srednja škola unutrašnjih poslova "Jakov Nenadović", Železnička 22, 21208 Sremska Kamenica

Srednja škola unutrašnjih poslova - promene

Vesti | 09.03.2023.

Prvi pitomci

Septembra te godine upisani su pitomci prve klase. Program je, od početka, obuhvatao i opšteobrazovne i stručne predmete „Đacima je bilo omogućeno da nauče sve ono što je potrebno milicionaru. 

Promene

Reforme obrazovanja u zemlji, uticale su i na promene u našoj školi. U toku školovanja 9. klase, prešlo se sa četvorogodišnjeg na dvogodišnji sistem. Prvih 9 odeljenja ove generacije upisano je 1975. godine. Kada su oni završili drugi razred, 1977, primljeno je još nekoliko odeljenja, po novom, dvogodišnjem programu. Tako je drugi deo 9. klase završio ovde 3. i 4. razred. Po takozvanom „usmerenom obrazovanju", koje je trajalo dve godine, školovale su se sve generacije do 1988. Tada je upisana 21. klasa, ponovo na četiri godine.

Celokupan obrazovni rad u Školi odvijao se u skladu sa obrazovnim sistemom Ministarstva prosvete za srednje škole, po Nastavnom planu i programu za opšteobrazovne i stručne predmete.
Tokom četvorogodišnjeg školovanja učilo se 15 opšteobrazovnih predmeta: Srpski jezik i književnost, Strani jezik (engleski ili nemački), Istorija, Geografija, Fizika, Hemija, Biologija, Matematika, Računarstvo i informatika, Sociologija, Filozofija, Opšte fizičko obrazovanje, Muzička kultura, Likovna kultura i Odbrana i zaštita.

Opštestručnih predmeta je bilo devet: Uvod u pravo, Krivično pravo, Krivično-procesno pravo, Upravno pravo, Informatika u OUP-u, Prva pomoć i sudska medicina, Ustav i prava građana, Psihologija i Daktilografija.

Pored ovih, učenici SŠUP-a izučavali su i šest užestručnih predmeta: Pravila službe u organima OUP-a, Bezbednost saobraćaja, Kriminalistiku, Državnu bezbednost, Sistem veza MUP-a i Specijalno fizičko obrazovanje.

U okviru reformskih procesa u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2002. godine izmenjen je Nastavni plan i program SŠUP-a  u zakonski dozvoljenim okvirima. S obzirom na uslovnu prohodnost učenika za upis na civilne fakultete i s poštovanjem minimalnog plana opšteg obrazovanja, planovi stručnih predmeta su redigovani i povećan je broj časova praktične nastave da bi se podigao nivo stručnih kompetencija. 

Donošenjem Zakona o policiji 2005. godine i njegovim stupanjem na snagu, nastavljen je proces reforme policijskog obrazovanja sve do 2007. godine, kada je donesen novi Nastavni plan i program osnovne policijske obuke i upisana u Centar za osnovnu policijsku obuku, prva klasa polaznika. Centar za osnovnu policijsku obuku osnovan je 2007. godine kao organizaciona jedinica Uprave za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku.

Od osnivanja Centra za osnovnu policijsku obuku do današnjeg dana, osnovnu policijsku obuku je završilo više od 7000 polaznika, koji su po završetku osnovne policijske obuke zasnovali radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova, na radnim mestima ovlašćenog službenog lica, sa srednjom školom.