SSUP.EDU.RSСредња школа унутрашњих послова
„Јаков Ненадовић"
Средња школа унутрашњих послова "Јаков Ненадовић", Железничка 22, 21208 Сремска Каменица

Упис нове генерације 23/24

Вести | 09.03.2023.

Кандидати који желе да упишу Средњу школу унутрашњих послова „Јаков Нанадовић“, морају испунити услове прописане Правилником о упису ученика у средњу школу. Односно, морају бити држављани Републике Србије, имати пријављено пребивалиште у Републици Србији најмање годину дана непрекидно пре подношења пријаве на конкурс за упис, морају имати мање од 17 година почев од 1. септембра школске године у којој се уписују.

Такође, потребно је уверење да се против кандидата не води кривични поступак, односно да му није изречена васпитна мера или казна малолетничког затвора.

Кандидат мора испунити критеријуме здравствене, психолошке, физичке способности, као и безбедносне услове за стицање образовања.

Кандидати морају проћи и посебан пријемни испит, који се састоји из четири дела: општег лекарског прегледа, провере базично- моторичког статуса (физичке спремности), психолошке селекције (тест личности и способности) и специјалистичког лекарског прегледа. Поред броја бодова са пријемног испита бодоваће се и успех из основне школе и завршног испита.

ПРАВИЛНИК - о упису ученика у средњу школу

Прилог 1 - Kритеријуми за избор кандидата

Прилог 2 - Пријава на конкурс за упис у средњу школу унутрашњих послова

Прилог 3 - Извод из здравственог картона

Прилог 4 - Упитник о кандидату