SSUP.EDU.RSSrednja škola unutrašnjih poslova
„Jakov Nenadović"
Srednja škola unutrašnjih poslova „Jakov Nenadović”, Železnička 22, 21208 Sremska Kamenica

Upis nove generacije 23/24

Obaveštenja | 09.03.2023.

Kandidati koji žele da upišu Srednju školu unutrašnjih poslova „Jakov Nanadović“, moraju ispuniti uslove propisane Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu. Odnosno, moraju biti državljani Republike Srbije, imati prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji najmanje godinu dana neprekidno pre podnošenja prijave na konkurs za upis, moraju imati manje od 17 godina počev od 1. septembra školske godine u kojoj se upisuju.

Takođe, potrebno je uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da mu nije izrečena vaspitna mera ili kazna maloletničkog zatvora.

Kandidat mora ispuniti kriterijume zdravstvene, psihološke, fizičke sposobnosti, kao i bezbednosne uslove za sticanje obrazovanja.

Kandidati moraju proći i poseban prijemni ispit, koji se sastoji iz četiri dela: opšteg lekarskog pregleda, provere bazično- motoričkog statusa (fizičke spremnosti), psihološke selekcije (test ličnosti i sposobnosti) i specijalističkog lekarskog pregleda. Pored broja bodova sa prijemnog ispita bodovaće se i uspeh iz osnovne škole i završnog ispita.

PRAVILNIK - o upisu učenika u srednju školu

Prilog 1 - Kriterijumi za izbor kandidata

Prilog 2 - Prijava na konkurs za upis u srednju školu unutrašnjih poslova

Prilog 3 - Izvod iz zdravstvenog kartona

Prilog 4 - Upitnik o kandidatu